Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Tomu se říká proces století. 30let si neuměli poradit, tak je budou alespoň na starý kolena vláčet po soudech. Pražská kavárna je fakt odporná /pražská kavárna-člověk typicky zaměstnán v neziskovce, nebo jako bankovní poradce kterej tluče bídu s nouzí a myslí si že je nejlepší na světě ve svém oboru/. I jiné varianty jsou možné. Vyjímka potvrzuje pravidlo/

  • Žádná "pražská kavárna", ale konečně snaha o spravedlivý soud nad zločinci bolševické provenience!

   A jak známo - zločiny nacismu i komunismu jsou nepromlčitelné!

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Kambodžské království také stíhá až v poslední době "Rudé Khméry", kteří (jako "správní bolševici") terrorisovali celou zem.

   A rovněž jde o dědky a babky vysokého věku... 

 • Vždyť soudci to jsou děti bolševiků a ti nenechají svůj druh bolševiků zavřít, když to neudělali jejich otcové za 30 let, tak oni taky nehnou ani brvou a nechají je v tichosti opustit tento svět zesnutím stářím. Komunisti a jejich děti musejí vymřít přirozenou cestou potom možná nastane očista a nějaká změna. Český lid se nevypořádal s původním režimem protože většina kolaborovala s komunistama v četně většiny herců. Dobře si pamatuji jak si každý herec, zpěvák sypal popel na hlavu a bránil se zuby nehty já nic já nic. Přitom každý z nich po revoluci začal kázat o morálce a demokracii, pouze lži pokřivených charakterů.  Takto pokřivený je celý národ, proto jsme západu pro blázna a lidské smetiště západu s levnou pracovní silou.  

 • Podstatné je, že pro tehdejší představitele státu byl v období po 23.3.1979 právně závazný 

  MEZINÁRODNÍ PAKT O OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH PRÁVECH - už 9. 12. 1966 v OSN přijatý!

  Tento pakt tito papaláši spolupodepsali a v jimi ovládaném Československu 23. 3. 1976 vešel v platnost zveřejněním ve Sbírce zákonů ČSSR 

  Tento pakt zaručoval (mimo jiné) každému člověku ve smyslu znění čl.12  též právo svobodně opustit kteroukoliv zemi včetně své vlasti.

  To, že střelbě na hranicích do lidí nebylo zabráněno, bylo kvůli nečinnosti tří bolševických bafuňářů v článku jmenovaných! 

  Od  23. března 1976 do konce roku 1989 v hraničním pásmu zastřeleno či roztrháno psy 

  - 9 (slovy devět) lidí, snažících se překročit hranice Československa 

  - 7 (sedm) lidí bylo střelbou, či útokem psů pohraničníků zraněno.

 • Je především nutné,trestně stíhat největší zločiny proti lidskosti způsobené ve 20.století.A ty způsobil

  rakousko-uherský císař Franz Josef I.,který tím,že vyhlásil válku Srbsku,způsobil smrt více než milionu

  českých občanů.Viníky jsou i jeho věrní společníci a dosud žijící jeho potomci.Je nutné,se veřejně distancovat od jejich politických názorů.   

 • Verdiktu se stejně nedožijí

 • Já když jsem šel přes hranice 1989 tak nikdo po mně nestřílel, ale 300 pohraničníků mělo co dělat aby mne chytilo. Šel jsem samozřejmě do chládku. Pohraničník co mne chytil dostal opušťák. 

 • Teď po 30 letech chce někdo někoho stíhat? Celý policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu bych nechal zavřít. Co tam dělali 30 let? 

  Těmto třem bych zabavil majetek (vždyť jsme jako oni) sebral důchod a poslal kopat uran. 

 • No vidíte, pohraničníci je stříleli za nelegální přechod hranice a nyní je to mnohem jednoduší a nikdo vám nemůže nic vyčítat. Stačí je za nějakou pitomost ožebračit o všechen majetek a poslat je bydlet pod most, oni chcípnou sami.....

 • Od čeho je potřeba odvést pozornost nyní ?

  • Asi od Bureše, dorazilo auditní parte z Bruselu.


 • mun.go

  Sbírka zákonů republiky Československé, částka 35, vydáno 31. července 1951

  69.  Zákon o ochraně státních hranic; 70. nařízení o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraně;

  ---

  Ve snaze co nejvíce očernit a zdiskreditovat Pohraniční stráž jako významnou složku branného systému socialistického Československa, je všemožnými "hlasnými troubami" současného režimu neustále vytrhávána a omílána pouze jejich funkce v míru při ochraně státní hranice zabezpečující až "do krajnosti použití zbraně" jejich neprůchodnost Klub českého pohraničí

  ---

  Zajímavé, že nekritizujete, jak si počínají Američané na hranicích s Mexikem. 

  • Tomuto "zákonu" byl právně nadřazen "Mezinárodní pakt o občanských a politických právech" - v OSN přijatý 19. prosince 1966 a na zasedání spolupodepsaný těmito zločinci  

   - vstoupil v platnost 23. března 1976!

   Trestní stíhání se týká nečinnosti bolševických bafuňářů po tomto datu - viz níže...

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Co se událostí na hranicích s Mexikem týče - USA se brání vstupu na své území bez podání oficiální  žádosti o azyl a bez proběhnutí azylového řízení... .................................................................................................................................

   Na rozdíl od toho v Československu šlo o zabránění odchodu občanů této země mimo území tehdejší ČSSR ...

   - a to bez ohledu na znění ve smyslu znění čl.12 "Mezinárodního paktu o občanských a politických právech" zaručujícímu (mimo jiné) každému člověku též právo svobodně opustit kteroukoliv zemi včetně své vlasti.

    

   • mun.go

    "Trestní stíhání se týká nečinnosti bolševických bafuňářů po tomto datu"

    Nikterak se Jakeše a Štrougala nezastávám - chci jen poukázat na politický koncenzus, který byl v té době. Ani generální tajemník KSČ nemohl věci sám, bez konzultace s vyšší mocí, příliš měnit.

    Ostatně o právu a politické vůli bychom se mohli bavit i v případě rozbití ČSR, používání vlajky tohoto zaniklého státu Českou republikou a nápravě dalších komunistických křivd (například zrušení historických zemí).

   • mun.go

    Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

    Kolik z těchto občanů ČSR, kteří byli postiženi, bylo zatčenými, zadrženými nebo nebezpečnými pachateli trestných činů? 

    Jste si jist, že ve v ČR dodržují všechny články "Mezinárodního paktu o občanských a politických právech", potažmo "Všeobecné deklarace lidských práv", například zákaz národní, rasové nebo náboženské nenávisti podněcující k diskriminaci, nepřátelství nebo násilí?

    • a to jako že by policie monitorovala pocity lidí a trestala by ty,kteří by pociťovali ty tři druhy nenávisti? No námět je to dobrý,ale pro nějaký syrový horor.

     Nástroj by se mohl jmenovat Hatescop nebo Hassenmeter a myšlenková policie by ho přikládala k hlavě - stupeň nenávisti by měl stupnici od minus 10(oblast lásky,která by byla vyžadována) k plus deset(oblast trestné nenávisti,za kterou by následovalo vysídlení).Mohly by být vyvinuty bezkontaktní Hatescopy a umístěny na veřejných místech(kterým by se lidi vyhýbali jak čert kříži) a pak by se zatýkalo,nebo platilo aby se nezatýkalo.

     jó tak to jsou ta Lidská práva co jsme podepsali ?

    • mun.go

     Trestný čin "Neoprávněné opuštění území republiky"

     Poprvé se trestný čin s názvem Neoprávněné opuštění území republiky a neuposlechnutí výzvy k návratu objevil v zákoně na ochranu lidově demokratické republiky z roku 1948.

     Po 1. únoru 1990 bylo "Opuštění republiky" změněno na trestný čin "Nedovoleného překročení státní hranice", který spočíval v překročení státní hranice za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. Do té doby uložené tresty byly zákonem o soudní rehabilitaci z roku 1990 zahlazeny. I aktuální trestní zákoník z roku 2009 obsahuje již jen takto konstruovaný trestný čin.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit