Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Nechtěl  jsem být sprostý. Zajisté chápete, že bych vás rád poslal někam jinam.
 • KIMCID
  Toto téma vyčpělo na mezinárodní úrovni i v ČR v roce 1997, kdy byla podepsána Česko-německá deklarace, která tuto kapitolu definitivně uzavřela. Sudetští Němci rozhodně nebyli/nejsou hybatelem politiky Německa (a to ani politiky vůči Česku), naopak- Merkelová je nesnáší. Jejich požadavky, které se vynořily po roce 1989 (a které byly do značné míry oprávněné – domnívám se), již od roku 1997 nikdo nebere vážně. Občas na jejich setkáních ještě nějaké padnou na navrácení majetků apod., ale opakuji - nikdo se jimi již reálně nezabývá. Musíte si také uvědomit, kdo jsou to ti tzv. Sudeťáci: většina pamětníků vyhnání již vymřela nebo jsou to starci, jejich děti jsou v důchodovém věku a jejich děti už žijí úplně jinými problémy. Tohle je naprosto mrtvá záležitost sloužící jen ke strašení. :-)
 • "Sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Česku by byl urážkou českých obětí 2. světové války." 

  jak řekl JUDr. Pavel Hasenkopf. 

  Za sebe, jako potomka rodu, 

  který musel před německými 

  "spoluobčany" z Nového Boru 

  na podzim r.1938 odejít, s tím 

  musím souhlasit 

 • sprosté vrahy si adoruj sám,ty "Němče"..

 • věc nebyla zcela taková jak ten článek popisuje.Podstata spočívá v Nordické árijské rase=dlouholebých árijcích corded typu podle Coonse.To byla jen malá skupina árijců zařazených Ignácem Knaupem do jedné,tzv."Německé rasy",o které se píše v Norimberských zákonech(aby nevzniknul vnitroněmecký rasismus).Ostatní árijské podrasy podle Günthera byly: Středozemní,Baltická,Fálská,Dinárská a Alpinská(Ostisch) rasa.Ani jedna z těchto jmenovaných nebyla žádoucí pro budoucí obývání Říše.ALE!! Ani jedna z nich se nepovažovala za méněcennou,takže v místě vysídlení mimo Říši měli tito lidé zaujmout vedoucí a privilegovaná místa.(Z nějakých mně neznámých důvodů měly rasové úřady spadeno na Baltiky a Alpíny.)

             Situace v Čechách měla být řešena podle Heydrichova "Plan Ost",vytvořeného na základě gigantického antropologického výzkumu celého Českého národa včetně dětí.Ten zpracoval Dr.W.Koenig-Bayer a bylo zjištěno,že Český národ je rasově čistější než Rakušané a Bavoři.Sudetští Němci totálně propadli.Heydrich rozhodl,že budou po vítězství vysídleni k severnímu moři(kde zaujmou vedoucí místa).

            Jediná kategorie byla uvažována k fyzické likvidaci a to nikoli lidé špatné rasy ,ale dobré rasy a špatných názorů.Tak jak se uvádí v tom článku.U lidí špatné rasy a dobrých názorů píše Heydrich: "nesmíme je odradit,ale neměli by mít děti".

           Z uvedeného vyplývá,že Českého národa by se masové deportace netýkaly.(ale německé obyvatelstvo v Čechách k tomu neustále vybízelo,tak,že K.H.Frank jakékoli diskuse na to téma zakázal a v projevu z r. 1944 řekl jasně,že Češi se vyhánět nebudou.)

          Rovněž z toho vyplývá,že kdo obdržel potvrzení o árijském původu,vyhrál pouze první kolo.Později by následovalo bližší určení a zařazení. Navíc bylo Güntherem zjištěno,že i Žid může být nordicko-árijské rasy,takže i pro nordické árijce by zajisté byl život plný překvapení.

 • Pane thraxxi, ze slušnosti Vám vykám a nevyhrožuji.

  Nikde v mém příspěvku nic takového není. Jen upozornění, že by bylo dobré brzdit své nadšené adorace nacistických sprostých vrahů.

  Ano, česky jsem se kromě rodné němčiny naučil a děkuji, že neházíte takové perly - třeba i sviním. I Vaše reakce je vizitkou. Měl jsem za to, že umíte přemýšlet víc. Ale když žluč nedovolí.....

 • Právě, že běžně někoho zamordovali...andílci v řízách bílých.....Kurvahošigutentag...

 • KIMCID
 • KIMCID
 • Co to meleš za hovadiny ? Po generace žili vedle sebe, pracovali spolu a brali se mezi sebou. Až nástupem nacismu a posílání militantních skupin z Říše to dost změnilo. Kdo nevstoupil do NSDAP, tomu vypálili stavení a běžně také někoho zamordovali. A ti lidé nemohli vůbec za nic.


 •  Německé rasistické zákony :                 

  - Gesetz zur Verhütung erbkranken
  Nachwuchses (1933),-tzv. Norimberskými zákony (1935),  -prakticky byli podle výpisů z matriky
  ze společnosti  vyčleněni Židé,kteří
  výjimečně mohli dostat Deutschblüttigkeitserklärung.Nežidé obdrželi potvrzení o
  árijském původu Ariernachweis.
  Dále byly vytvořeny seznamy Němců-Deutsche Volksliste .-Výnosem o potírání zločinnosti
  (1937)-Výnosem o potírání cikánského
  zlořádu (1938,prováděcí nařízení o deportacích až v r. 1942)na jejichž výkon byly vytvořeny
  instituce,především Hlavní říšský úřad pro rasu a osídlení v Berlíně a
  Deutsch Hygiene Museum.Hlavní dohled nad politikou rasové hygieny měli
  profesoři Fritz Lenz a Eugen Fischer .                                         V případě sudetských Němců byl přístup německých rasových úřadů
  obzvlášť potměšilý.Günther objevil,že v kopcích Šumavy mají Němci osobitou
  formu lebky a označil ji za „Rasu Sudetskou“ s tím,že jde o prvky Avarů.První
  zmínky o ní se datují už ve dvacátých letech 20. století.  Heydrich rozhodl,že
  po konečném vítězství budou sudetští Němci vysídleni k Ledovému moři.


                                          


 • Jindrichu kdo si vůbec myslíš,že jsi abys mi vyhrožoval? Buď jsi padlý na hlavu,nebo neumíš číst.

  Takže ještě jednou pro tebe:

  //To čemu my říkáme Holocaust se jmenovalo Program eutanazie a prováděli
  to Himmlerovi SS,ale řídili to profesoři genetiky,kteří po válce dělali
  dál profesory genetiky//

  Rozumíš česky?-já neříkám,že Holocaust nebyl,já říkám,že se tehdy jmenoval jinak!

  Ostatní nebudu komentovat,protože je to ve tvém případě házení perel sviním.

 • Chápu a rozumím. 

 • Pane thraxxi - popírání holocaustu - ať jej nazvete jak je libo je v civilizovaných zemí chápáno na hraně trestného činu.

  Vy jste zřejmě obdivovatel vrahů - to je Vaše věc a Vaše vizitka. 

  Chudák, co povraždil 173 lidí včetně dětí nebyl povýšen - taková hrůza!!!

 • Po generace žili, trápili, bili a zabíjeli české lidi. To jsou pěkní krajané. Někteří.  A ti, co žijí asi ne. Ale rád je tu vidím jenom jako hosty. Své politické rejdy ať si organizují doma. 

 • Předpokládám že když komoušský prostitut zeMAN se jede klanět do rusáckého chanátu tomu rudému KGB-ckému skřetovi putinovy je dle vás vše v pořádku.

  Na rozdíl od rusáckých .......  je tady rozhodně vítanější návštěvník odkudkoliv z civilizované části světa než od těch zparch.....lých vychodostepních nájezdníků.


 • KIMCID

  Takhle se oslovujete doma? Tak si to tam nech.

 • Ale Jindrichu,co my o tom víme?Hladomor jsme nezažili a představit si ho neumíme,tak jak je můžeme odsuzovat?

 • Od emocí se odpoutat nelze,člověk by musel jednat proti vlastním zkušenostem a  je zkrátka předpojatý.Já jsem předpojatý vůči Rusům.Vůči Němcům jsem pouze obezřetný-spravedlnost je vztah mezi stejně silnými a těmi my nikdy nebudeme protože jsme menší.

  Nicméně-národní mentalita skutečně existuje.V případě Němců je to jejich racionalismus,který je vede k překombinovaným výrobkům náročným na údržbu a v oblasti práva k rozsudkům,které jsou perverzní a vynalézavě kruté.Např. účet za popravu poslaný pozůstalým (za protektorátu)nebo účet za zatčení (v současnosti).Z dalších německých osobitostí připomeňme soudy bez obhájce a bez vědomí žalovaného.Nebo cosi čemu říkají Freiheitsgeld. Z určitého úhlu pohledu jsou tedy Němci lidé těžce zkoušení jak dějinami,tak úřední šikanou.

  Že je mentalita Němců,kterým to přijde normální zdrojem vážných nedorozumění s ostatními národy,je celkem jasné.


 • v tom byl právě ten problém-Masaryk s Benešem prosadili hranice nového státu proti vůli tamních obyvatel.Ti to vnímali úkorně,protože tu zem považovali za svou od konce 19.stol.Následně jí říkali Sudety a vymysleli si k tomu ten znak,co má Posselt na kazatelně.Kromě Sudetendeutsche Einheitsgedanke prý měly Sudety i vlastní řeč,psaly se v tom i knihy.Pokud to tak bylo,mohlo se jednat o vlastní národ (území,jazyk,kultura).Co bylo překvapením,byla i vlastní sudetská rasa,která se vůbec,ale vůbec Němcům nelíbila.

  Problém se tedy nazýval právo na sebeurčení a je to problém,který Češi vyřešili násilím.Jenže právě tak se hranice států tvoří.My jsme ho tedy takto vyřešili. 

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit