Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit

 •      HEHEHE, dééébil Jégl zase bleje přes klávesnici, HEHEHE !

  • Pavel.Jegl

   Někdy si myslím, pane Mluvčáčku, že vaše vaše příspěvky je lepší nemazat. Ještě by si někdo mohl myslet, že nejste křupan a primitiv, ale slušný člověk.

   A tak tento výkřik ponechávám v diskusi. 

   Pěkný zbytek víkendu těm, kteří píší slušné příspěvky..

   • Aha, takže slusné lidi mažete o sto šest?

 • Všechno má nepochybně svá "pro" a "proti" !

  Při vzpomínce na TV přenos z parlamentu

  při "tímto" vykonávané volbě presidenta

  se mi chce zvracet ještě dnes...

 • Nesrovnatelný pád dolů 😂

 • Prezident Zeman dělá vše podle Ústavy České republiky a též jí výborně zná. Na něho vy havloidi a papírci z Tischcali nemáte a nikdy mít nebudete. Můžete si žvanit a psát co chcete. Jste akorát pro srandu králíkům.

  • Tenhle deb.l..se chová podle ustavy? No ten jeho Ovčáček patří do bláyince.
  • Pavel.Jegl

   … svou excelentní znalost ústavy mnohokrát potvrdil, např. když chtěl
   přijmout demisi Sobotky a vládu nechat na místech - rekonstruovat

   • Co tady nesmyslně řvete. Jak dlouho odvolával Havel Rumla. Zeman má čas ještě do vánoc proti této zdařilé transakci.
    • Pavel.Jegl

     add: Ruml podal demisi. Protože si to však Nečas, který měl nastoupit
     za něj, rozmyslel a nastoupit odmítl, Havel požádal Rumla, aby demisi stáhl. A ten to udělal. Ruml skončil hned poté, co premiér našel za Nečase náhradu.

 • Nestraníci by vůbec neměli být připuštěni k volbám......😯 ani k volbě prezidenta, ani k volbě Sněmovny či Senátu. Nejsou totiž dostatečně ideologicky uvědomělí. Jediní kdo by měli mít právo volby, by byli straníci poněvadž ti jsou na rozdíl od sprostého nestranického plebsu dostatečně ideologicky uvědomělí a vyzrálí. Chceš mít možnost svobodně volit? Tak vstup do nějaké strany......nechceš být v žádné straně? Tak ti demogratycky zakážeme volit a budeš jen tupý nevolník povinen robotovat a platit daně abychom my moudří straničtí paraziti měli z čeho nacpávat své teřichy. Tak je to demogratycké....a teď nestranická h..loto kušuj a koukej makat ať já moudrý straník mám co krást......😉

  • Osobně to beru jako úsměvnou ironii. Tak to bylo jistě také myšleno.

   Co jsou to dnes politické strany?

   Úzké partičky extrovertů lačnících po moci. Jaké je % organizovaných občanů České republiky v politických stranách? Možná ani ne 1%? 

   Za koho a jakým právem tedy tato podivná uskupení mluví a jednají??? Např. pan Fiala hlásá - "my v ODS si myslíme!!" Kolik je to lidí? Cca 14 tisíc členů? Jedna z nejpočetnějších stran??? To má rozhodovat?!

   Politicky organizovaná společnost a moc jsou přežitkem minulosti. Dnešku lépe sluší občanský princip. Ale k tomu je třeba dozrát (jako např. ve Švýcarsku). 

  • Pokud to pisatel nemíní jako pouhý vtip (málo vtipný), tak podle jeho slov soudím, že sám má zjevně rudou "pracovní" knížku "nadčlověka".  Pojmy jako svoboda, demokracie (démos, kratein v Antickém Řecku), rovnost občanů, to mu asi nic neříká. Někdo se, holt, nedokáže sám rozhodovat a musí mít nějakého vůdce, fýrera, vožďa, který mu řekne co má dělat a postará se o něho. Jak je vidět, "kdo se nevyrovná se svou minulostí, ten je odsouzen prožít ji znovu."

   • Ale tobě by to mělo vyhovovat. Z tvých minulých příspěvků si pamatuji že jsi vždy opěvoval režim stranických "nadlidí" kteří musí o nás "hloupých" nestranících vše rozhodovat a nás kontrolovat. Ostatně tví oblíbení politruci mají k vizi stranické totality blízko. Takže si nějak odporuješ......😉 dej bacha ať ti tví straničtí fírerové nezkrouhnou prémie za nevhodné poznámky.....

   • josef.chmela

    A ty máš jakou pracovní knížku? Bílou, s modrými pruhy a hvězdami? Nebo jsi už důchodce, který byl za komunistů neschopný a nemakačenko a teď ze své celoživotní neschopnosti má mindráky a komplexy? Jsi k smíchu. Cha, chááááá.

    • Já jsem si odpracoval poctivě všechny roky, nikdy jsem nebyl v žádné libezpartaj -na rozdíl od tebe- tak radši mlč.
  • Takže - podle tebe, by všichni voliči měli mít nějakou stranickou legitimaci/knížku...?

   Nepřijde ti to ujeté...?

   A ty už ji máš, nebo patříš do sprostého nestranického plebsu...?

   • Takže tys nepochopila sarkasmus a ironii? Zkus přehodit nohu na koloběžce, možná to pomůže....🙂  jinak tohle jsou mé webové stránky   https://obcanskyparlament.webnode.cz/  a z těch je myslím naprosto zjevné jak hluboce "miluji" režim stranických sekt.

    • :-)

  • Přesně!


 • Článek 56

  (1) Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

  Článek 62 Prezident republiky

  a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,

  • a nezmínil jsem Článek 68

   (1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.

   (2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. 

   ...

   5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

  • Pavel.Jegl

   add: Pokud není stanovena lhůta, platí pro státní instituce - a prezident není výjimkou - zásada "jednat
   bez zbytečného odkladu". (Ústavní soud to konstatoval už dříve - při výroku k Lisabonské smlouvě.)

   • To je problém.

    Výklad termínu "Bez zbytečného odkladu" může být případ od případu různý.

    • Pavel.Jegl

     Definice je třeba tady:

     https://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=38&id_article=257390&csum=ef7f1257

     "...Z časového určení „bez zbytečného odkladu“ je třeba dovodit, že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, neprodlené, bezprostřední či okamžité jednání směřující ke splnění povinnosti či k učinění právního úkonu či jiného projevu vůle, přičemž doba trvání lhůty bude záviset na okolnostech konkrétního případu..."

     • Bez zbytečného odkladu je dobrá definice. Zbytečnost či oprávněnost odkladu posuzuje podle hlavy XXII osoba pověřená podle hlavy XXII, přičemž doba trvání lhůty bude záviset na okolnostech konkrétního případu."

      • Pavel.Jegl

       Fajn ironie. Dá se to ale posuzovat obyčejným selským rozumem. Angličani říkají common sense.

       Krajním případem je ústavní soud.

       Ačkoli si nejsem jistý, zda tam pravda a selský rozum vždy vítězí. Viz: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2801978-ustavni-soud-se-zastal-hoteliera-ktery-chtel-po-hostech-podepsat-nesouhlas-s-okupaci

       • Reakce na příspěvek:

        Ještě že odsouzeným není přikázáno soudem, aby se do vězení dostavili "bez zbytečného odkladu".


        To, co usoudí Ústavní soud o lhůtách, které nejsou definovány nic nemění na tom, že by kvůli případným budoucím sporům definovány měly být.


        Prostě když "prezident "jmenuje" nebo "odvolává", zak proč ne ve lhůtě 30 dní (příkladú?)

        To by někoho urazilo, že i prezident bude mít lhůty, 

        Např. soudy žádné lhůty na svoji práci nemají a proto se některé soudní případy vlečou, 15, 20 let, možná déle. A soudce vám vždycky zdůvodní, proč tomu tak je. Je to dobře? 

        • Reakce na příspěvek:

         Při četbě vašeho příspěvku jsem si nemohl nevzpomenout na §6 Správního řádu:

         (1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní
         orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta
         stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§80).

         a tedy: 

         § 80

         (1) Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený
         správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví.

         (2) Opatření proti nečinnosti učiní nadřízený správní orgán i tehdy, nezahájí-li
         příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech
         odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední.

         Je zřejmé, že v ústavě taková ustanovení být nemohou, proto by lhůty úkonů, o kterých se diskutuje, měly být stanoveny samostatným zákonem. Jistě, je to laický názor.

         • Pavel.Jegl

          Reakce na příspěvek:

          ... a pokud to tak není, platí pro zmíněný případ veřejné právo, konstatovalo už několik ústavních právníků.

          • Reakce na příspěvek:

           Co konstatuje jeden několik ústavních právníků má stejnou váhu jako to, co konstatuje několik jiných ústavních právníků. Tedy žádnou.

           S těmi několika prvními bych souhlasil, ale to také nemá žádnou váhu. Rozhodující je zákonodárce a soudce.

           Zádrhel lze vidět v tom, že například u presidenta chybí nadřízený (správní) orgán...

           • Pavel.Jegl

            Reakce na příspěvek:

            Nechybí - je jím ústavní soud.

            A částečně i vláda, bez podpisu premiéra se většina prezidentových rozhodnutí neobejde.

            • Reakce na příspěvek:

             Ústavní soud? Ona nebyla řeč o lhůtě - například třicetidenní?


 • O jednom jsem zcela přesvědčený,že v parlamentní volbě prezidenta -to jest v nepřímé volbě-by p.Schwarzenberga volili "úplatní zástupci" lidu,k nimž by se přidala ČSSD a světe div se,možná i komunisté,kteří dali hlas v neuvěřitelné frašce při volbě prez.Klausovi-a to v poslední fázi volebních pravidel.Tím chci naznačit,že prezidentem v nepřímé volbě by nebyl zvolen p ing.Zeman.Jinak řečeno,lidé v ČR mají vrchovaté právo volit přímo svého prezidenta./Totiž-v přímé volbě se úplatky nedají tak snadno realizovat/.Ten si ve svém úřadě vede velmi dobře,nikomu nic nenahrává a to naši pravici deprimuje.Porušování Ústavy prez.Zemanem  je u nevoličů současného prezidenta jen zástěrkou k tomu,aby se "něco"vyhrabalo proti současné hlavě státu.

 • Jak vidno zříti, zatím asi vítězí Láska a zbývá ještě sehnati někoho na post senátora, který by nesl příjmení Pravda. Tímto by bylo naplněno nosné motto Havla z roku 89. Zda-li opravdu zvítězí Láska + Fiala, to nevím. Často se mi Láska jeví, jak říkala má sósedka původem z Hané, jako řeča póťové a Fiala tím tuplem. Tyhle žabomyší války, to je teda něco. My nemáme jiných problémů, musíme stůj co stůj odstranit presidenta. Kdo na jeho místo-Fialu, Lásku, Drahoše, Topolánka a delší výčet by byl asi zbytečný.

  All We No Need is Láska. 

  • Senátor Vystrčil to do televisní kamery přece řekl jasně: "Máme jediný cíl: odstranit Zemana."

   To je jako program vedoucí oposiční strany skutečně bohatá náplň. 

   A pan Fiala? Kdo lépe ilustruje rčení."Umíš? Tak umíš. Neumíš? Učíš." rozšířené o stav, kdy již ani neučíš.  

 • Jisté je to, že kdyby volby vyhrál Drahoš, nikdo by přímou volbu nezpochybňoval. 

  A právě proto je to zarážející a varující

  • Ale, ale, ale... ach, to naše české myšlení... Byly to opravdu SVOBODNÉ volby, když i v rodinách  i v jiných společnostech se téměř terorizovalo: "budeš volit toho a toho, jinak spolu končíme...!" My prostě neumíme být svobodni a ZODPOVĚDNI za své volby, slova a činy. Chyba je u NÁS OBČANŮ a nikde jinde. A kdo nám nesedí, toho skandalizujeme, zesměšníme,- … to by bylo, aby to nevyšlo… Tak to vyšlo,- ne ? Copak jediným protikandidátem byl pan Drahoš? Bojíme se nových inteligentních lidí a tak tvrdíme, že takoví u nás nejsou. Ale jsou, jenom oni, protože mají své IQ na úrovni, nebudou poníženě žebrat o podporů u komunistů, kteří v celé své "kráse" existují už jen u nás.
   • josef.chmela

    Tebe manželka asi hodně bije, že?

   • Proč bychom nebyli zodpovědní. každý volí dle svého názoru, představ a očekávání. Sakra co byste chtěl víc?  Vy si nepamatujete volby za bolševika?

    Komouši sedí i v europarlamentu a předseda Evropské komise Juncker poměrně nedávno slavnostně odhaloval sochu Marxe. Co je na tom "inteligentního"?


    • Ještě štěstí, že třeba lékař neléčí podle názoru či představ, to by tady řada lidí už nebyla …

     Názory stačí? A kde je skutečnost a pravda ?

     • Lékař léčí podle svého názoru a představ skoro vždy. Ti výjimeční možná léčí podle názorů a představ své tchyně.

    • Ať chcete, nebo nechcete- nejsme zodpovědni. Kopanců je spousta, ale ještě jsem neslyšel, aby někdo řekl: "tak za tohle mohu já... " To je zajímavé,- za průšvihy s velikými následky nemůže nikdo... A když už je něco na spadnutí, tak frrrrrr do ciziny, kde jsem nepostižitelný a jedeme dál,- ne?

     • Voliči zodpovědni nejsou, ale co kdyby byli politici (jéé, to zase smrdí Okamurou, že,) 😀 • josef.chmela

  Ti křiváci z ODS vždy mluví, lžou a hlasují tak jak jim to zrovna vynáší nějaký zisk a přivádí hloupé voliče.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit