Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • to jo, měl by se omluvit, ale také to s kamarády i tím čimeličákem zaplatit.
 • Jedině KSČM má morální právo po nových volbách převzít vedení tohoto státu a dovést jej k nové prosperitě. Jedině ona dokáža všem občanům zajist veškeré sociální výhody tak, aby každý občan této země žil opět důstojným životem.
  • Blahobyt všem zajistí komunistická strana stejně jako severokorejskému lidu ! *11*
  • Oprava:...dokáže....zajistit...

   KSČM je nejpokrokovější politikou stranou v historii lidstva.
  • ZÁKON č. 198/1993 Sb. O PROTIPRÁVNOSTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU A O ODPORU PROTI NĚMU:
   ...Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 - 1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody...
   TRESTNÍ ZÁKONÍK č. 40/2009 Sb.:

   § 403: Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka… bude potrestán...

   § 404: Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403, bude potrestán...

   § 405: Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán...
   • takových zákonů je a bylo,m třeba norimberské, že jo
    • To mohla napsat jenom nesvéprávná kravka.
 • Vychlastaná makovice Keller rychleji hovoří než myslí. Nepamatuji, že by z něj někdy vypadlo něco kloudného.
  • Kolik jsi toho od něj přečetl, vsadila bych se, že nic, hulváte
 • Když nestačí omluva,tak tam Nečas asi bude vykonávat obecně prospěšné práce,nebo nevim,co ještě a Čimelice nechá povýšit na světovou metropoli.
 • Jedinou omluvou je postavit Nečasovu partu před lidový soud a popravčí četu. škody které ODS a její mafiánská sestra v oranžovém čssd způsobily české republice jdou do biliard. škrtá se na sociálně slabých a miliardy se cpou do bezedného chřtánu katolické církve . kromě toho jsme se přiblížily o další krok absurdní despocii a z veřejných peněz se platí milenka z Nečasova harému. Chrápající kníže v parlamentu je nejvíc přeplácený lenochod v čechách a na moravě.
  Tuhle sebranku je třeba ze sněmovny nahnat do dolů a továren pracovat na úhradu škod kterou naší republice způsonily.
  • Správně, ale tam je může dostat jenom revoluce. Komunisté také již nejsou jako dříve, ale stejně je to jediná demokratická strana (KSČM) u nás.
   • Zákon č. 198/1993 Sb.O PROTIPRÁVNOSTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU A O ODPORU PROTI NĚMU: Parlament konstatuje, že Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 - 1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody, a prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet z tohoto zákona.
    § 1 (1) Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali, a) upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým, b) systematicky a trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny občanů, c) porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy komunistické strany a jejích představitelů nad zákon, d) používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména:
    * popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám, * zbavoval je svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva,
    * znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání, * zabraňoval jim svobodně vycestovat do zahraničí či vrátit se svobodně zpět,
    * povolával je k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech a Technických praporech na neomezenou dobu,
    e) pro dosažení svých cílů neváhal páchat zločiny, umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli,
    f) spojil se s cizí mocností a od roku 1968 udržoval uvedený stav pomocí jejích okupačních vojsk.
    (2) Za spáchané zločiny a další skutečnosti, uvedené v odstavci 1 jsou plně spoluodpovědni ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti.
    § 2 (1) Zejména pro skutečnosti uvedené v § 1 odst. 1 tohoto zákona byl režim založený na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný.
    (2) Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.
    • Vyhrožuj jak chceš. Budu volit komunisty *1* *1* *1* *1* *1*
     Komunisté vraťte se, vše odpuštěno.

     Počítám, že kdyby jsi se dostal k moci, tak taky postavíš pár lágrů. Co??
     • jen vol.....to dneska totiž můžeš právě proto, že komouši jsou v háji......naštěstí je vás málo...takže pohodička.... *1*
      • ano? takhle zdola to vypadá, že v háji je někdo jiný než komunisti
     • Citování zákona přijatého svobodně zvoleným parlamentem konstatující, že komunismus ze zrůdná ideologie, která byla učitelkou nacismu považuješ za vyhrožování?!
      Volit komunisty může jedině zločinec nebo blbec. *1* *1* *1* *1* *1*
      • Můžu si volit koho chci a jenom zločinec nebo blbec mi bude vyhrožovat vězením, že volím jak volím.
       Máš plnou držku demokracie, ale jak má někdo jinej názor, tak je to hned komunista, estébák, blbec a zločinec. Připomínáš mi malého Adolfka. Páč ty umíš jenom vyhrožovat.
      • považuju to za strach před tím, že myšlenky o rovnosti a o nevykořisťování nakonec zvítězí a to tedy zvítězí, nebo lidstvo zahyne,
      • Už tady masturbuješ hezky dlouhou chvíli.. Jestli se nemůžeš udělat sám, vezmi si někoho ze Strakovky na pomoc.
 • Omluva nestačí, měl by odejít do zapomnění (nejlíp do chládku) a celou ODS, TOP09, ČSSD a KSČM vzít s sebou. Pak by to tu mohlo konečně začít nějak vypadat. Do té doby to tu bude pořád stejnej (a nebo horší) hnus.
 • Nečas je slaboch a jako takový je ve vleku ruského agenta, velezrádce a zloděje per Klause. Nečas v souladu s přáním Klause nás táhne na okraj Evropy a tím blíž k Rusku.

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit