Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit
 • Na otázky:
  Souhlasíte s tím:
  - odpovím poměrně jasně a stručně:
  ++Aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné soužití osob, kromě svazku jednoho muže a jedné ženy?
  Pochopitelně ano - manželství je instituce, pro nás křesťany dokonce svátost, a jejím účelem je od nepaměti především zachovat přirozenou reprodukci lidstva a přirozenou výchovu dětí, k níž musejí být dva lidé odlišného pohlaví, kteří se právě v této roli v případě neštěstí také zastoupí.Proto žijeme od přírody v párech k tomu určených.
  ++Páry stejného i opačného pohlaví mohou spolu žít podle zákona jako druh-družka, a pokud spolu prokazatelně žijí po dobu zákonem určenou manželům, měli by mít právo i po sobě dědit, ovšem jen pokud se k tomu smluvně rozhodnou a zaváží. Manželství deviantů není manželství, je to nechutné.
  ++Aby párům nebo skupinám osob stejného pohlaví nebylo umožněno osvojení (adopce) dětí a jejich následná výchova?
  Pokud to bude příbuzný/á a dítě bude jednoho z druhů/družek žijících spolu, ponechal bych to na zvážení soudů a příslušejících judikatur. Pokud půjde o osvojování devianty, zakázal bych to, pokud jde o skupiny, je to nesmysl, jak chcete pak určit zodpovědného za takové neplnoleté dítě? A jak podle vás skupina bude to dítě vychovávat?
  ++Aby školy nemohly vyžadovat účast dětí na vyučovaní v oblasti sexuální výchovy či eutanázie, pokud rodiče nebo děti samotné nesouhlasí s obsahem výuky?
  Rozhodně souhlasím s tím, aby jakákoli sexuální výchova nebyla zaváděla do škol před 12. rokem věku dítěte, za povinné bych pokládal lékařské poučení dítěte (i bez souhlasu rodičů) o sexu a rozmnožování po dosažení tohoto věku kvalifikovaným lékařem psychiatrem, kterému je aspoň 45 let a má své vlastní děti, přičemž žije v řádném manželství, a to formou jedné až dvou přednášek, dívky a chlapci odděleně, jak tomu bývalo, když my jsme chodili do školy. Účast na náboženství je dobrovolná i dnes, a podle vyznání, podobně by tomu mělo být dle uvážení rodičů se sexuální výchovou vedenou ovšem opět lékaři psychicky nenarušenými odborníky opět řádných mravů a morálky. A pokud jde o eutanázii, tohle do civilizované společnosti nepatří, je to v každém případě vražda. Podobné poučení máte v řeckých dějinách - viz spartská Tarpejská skála. A k čemupak že to asi tak vedlo? Jsem ochoten připlatit si i na daních, pokud prostředky potřebné na udržování při životě i těch beznadějných případů, které ale ještě Bůh k sobě nepovolal, dnes nestačí. Nebojte se, oni zemřou sami, ale až jejich čas skutečně přijde, a ne z nějakých chamtivých důvodů některých sousedů či příbuzných. Jo, a taky jsem pro nespalování mrtvých, ale řádné katolické pohřby tak, aby v zemi neumírali lidé ještě živí, to se dá zařídit kdyby smrt byla jen zdánlivou, podobně jak to činila katolická církev (doba před vlastním pohřbem). Vše z čistého pragmatismu a zvláště v dnešním Česku, neboť u pohřbeného se i po letech exhumací dá zjistit, zda šlo o vraždu, lékařskou vraždu, anebo ještě o něco horšího ... proto tak komunisté propagují léta vehementně to spalování, stranické pohlaváry ale třeba i SSSR pragmaticky pohřbíval do země či krypty jako kdysi své cary. Zajímavé, že.
  • I když kážeš slovo boží, máš zajímavě srovnané myšlenky a smysluplnou argumentaci. Takže s Tebou souhlasím. *5*
   • Díky, mister.dofty. Nejde o Slovo Boží. Nejsem kněz, ale chtěl jsem jen diskutujícím vysvětlit mj. i to, že ani nevěřící by neměl zavrhovat to, co možná (dík svému přesvědčení a vlastní životní filosofii a zkušenosti, toto není invektiva!) prostě dost podrobně neměl příležitost poznat. Na církevním učení a jeho dogmatech je totiž řada věcí, kterou našinec může pochopit a přijmout prostě jen tak z logiky věcí, nikoli vše zavrhnout dík roky propagované kritice církví a náboženství u nás. Taky si nevykládám peklo jako bandu hudrajících čertů, ani si nemyslím, že když žena počne před svatbou, musí být za to ukamenována podobně jako kdysi Židé nevěrní (rozumí se nevěřící svým osvíceným a prorokům - roz. v dnešním výkladu - prostě vzdělancům) chtěli tak učinit Marii, která milovala naivní absolutně čistou láskou a ještě jako mladá bez patřičných znalostí krále (dědice židovského královského trůnu) Josefa, později svatořečeného, a dala mu Dítě. I tak lze chápat seslání Ducha Svatého a Božího Syna sem k nám na Zem. Jak jsme se ale pak k tomu Dítěti zachovali, je i Tobě jistě dostatečně známo. To jen naokraj a ne zcela k věci. Možná Tě to zaujme, a pokud ne, tak sorry. Tohle nikomu vnucovat opravdu nelze. A to, co jsem napsal o manželství a eutanázii, věř tomu nebo ne, mistře, a pokud vezmeš co ti teď říká Tvůj doktor, který je tu a píše to mj. i pro Tebe prostě proto, že to chápe jako své poslání, a je takto v kontaktu s mistry, ti mistři tím jdou nahoru a on má z toho radost. ... tak toto je vedeno stejnou logikou věci. A stačí málo: pouze jen chtít pochopit i to, s čím třeba nedokážou ti ostatní tak zcela souhlasit.
  • vezmi si křesadlo a hůl a pěkně se vydej do středověku
 • zodpovědné občany. Když ale místo nich převládají ovčané volící za koblihu nebo buřta, je volba stran zbytečná a musíme vrátit socialismus a volbu jedné strany Komunistické.
 • I takové referendum je lepší, než, aby o osudu země rozhodoval Ruskem zkorumpovaný alkoholik nebo oligarcha, který sám sobě přiděluje státní dotace. *8*
  • Anebo náš přední "pravicový" politik z rudé rodiny, světový ekonom a klimatolog a taky přítel toho Putina, že PolPutine. Jak že se to vlastně jmenuje? Není to nějak jako Pružinský?
 • předhodíme lůze druhořadý problém, který navíc podmíníme padesátíprocentí účastí. Vyhneme se tak zpochybnění naší VEDOUCÍ ÚLOHY kdy dvě procenta stranických sektářů rozhodují bez svolení a schválení 98 procent nestraníků o podstatných věcech NAŠEHO BYTÍ A NEBYTÍ!!!!

  http://obcanskyparlament.webnode.cz/u-nas-v-kocourkove/

  To je ta Demogracyje.....
  • Vážení, demokracie není o tom, jak to vypadá, ale o tom, jak to funguje !!!
   • oficiálně prezentovaný jako "demokracie" NEFUNGUJE!!!!!!! Kdyby fungoval, tak nejsme tady a neřešíme to. Auto které spolehlivě jezdí, SE NEŘEŠÍ V OPRAVNĚ. Není k tomu totiž důvod.....pouze když auto nejede, začne se řešit, co je špatně. A my to řešíme už čtvrtstoletí A POŘÁD JSME NA MÍSTĚ!!!!!
  • Demokracie vyžaduje OBČANY. Ale když místo občanů převládají ovcané, které si lze koupit za koblihu, buřta nebo zbytečné "referendum"...
   • se zůčastnit, když je ti kobliha nebo buřt přednější....
    • ???
     Nechápu reakci. Já se právě za koblihu ani za buřta ani za referendum koupit nenechám.
     • vaši reakci. Referendum je demokratický nástroj a trapné žvásty o koblihách a buřtech nic nemění na faktu že má být použito a je NAD STRANICKÝM ZÁKONY. Nemáte právo druhým upírat svobodu pod svými fiktivními výmluvami. Jinak dle stejné logiky já bych mohl začít upírat svobodu vám pod výmluvami že nejste schopen zodpovědně volit strany a proto vám musí vládnout jediná strana komunistická. Pochopil jste nesmyslnost svých úvah?
      • v tom případě ho musí tvořit lidé v referendu, lidé kteří denně ponesou zodpovědnost a následky svých činů. Nemůže o nich a za ně rozhodovat banda zkorumpovaných neschopných kariéristů, kteří nejsou pod ničí kontrolou, nemají žádné znalosti a kvality a jejichž jediným kritériem je závist touha po moci a majetku milionů občanů státu. Buď bude DEMOKRACIE kdy lidé si budou svobodně sami vládnout nebo bude DIKTATURA kdy bude vládnout jediná strana třeba komunisté. Není jediný rozumný rozdíl, proč by měla být diktatura více stran místo diktatury jedné strany.
      • Pochopil jsem nesmyslnost této reakce, která je zjevně důsledkem nepochopení mého názoru. PRÁVO je NADČASOVÁ OBJEKTIVNÍ KATEGORIE. Právo se netvoří, PRÁVO se NALÉZÁ. A to nemůže dělat v referendu stádo ovcí ovlivněné pouze emocemi.
 • O takových věcech by měla rozhodovat naša pokroková strana a nigdy jinak!
 • Podle mého názoru jde sice o důležité otázky, ale jejich řešení referendem, tj. zjišťováním názoru „stáda“ je nesprávné, je to alibismus, odvádění pozornosti.

  Dítě o své adopci nemůže samo rozhodovat, protože je nezletilé, tj. ve svém věku není způsobilé rozhodnout správně. Musí to tedy za něho učinit nezávislá odborná komise složená z psychologů, vychovatelů, sociálních odborníků apod., nikoli referendum na základě emocí a domněnek. Komise musí posoudit prospěšnost adopce pro dítě. Jistě nedá souhlas manželům, kde muž je opilec a násilník nebo ženská nepořádná cuchta. Stejně tak nevhodné je to tam, kde spolu žijí dva muži nebo dvě ženy. Dítě potřebuje vidět v rodině vzor odlišného, ale kompatibilního chování muže a ženy, otce a matky.

  Pokud jde o sexuální výchovu, není vhodné zavádět speciální sexuální hodiny, kde se děti budou učit souložit. Výchova vzájemného vhodného chování kluků a děvčat by měla být součástí celé školní i mimoškolní výchovy s důrazem na morálku, respekt jednoho k druhému. A určitá míra pruderie je namístě, nejsme přece zvířátka. O sexuální hygieně by měli být poučeni odděleně kluci a děvčata. Vlastní otázka rozmnožování patří do biologie. Výchova má směřovat k tomu, že člověk je více než zvířátko a sex stejně jako přijímání potravy je součástí života, ale ne jeho nejvyšším nebo dokonce jediným smyslem.

  Pokud jde o právo na manželství, je věcí svobodného rozhodnutí dvou jedinců, chtějí-li spolu trvale žít. A je jedno, jde-li o muže a ženu nebo dva muže nebo dvě ženy. A co a jestli vůbec spolu večer dělají je věcí jejich svobodného rozhodnutí a jejich soukromou věcí. Manželství muže a ženy není nic jiného než právní vztah, rozhodnutí žít spolu. Přivést na svět děti mohou i nesezdaní partneři, i když je to vůči dětem nezodpovědné, dítě potřebuje stabilní rodinu. Stejně tak je nepodstatné, jestli se vztah dvou mužů nebo dvou žen bude nazývat manželstvím nebo registrovaným partnerstvím. I manželství je vlastně právně vzato registrovaným partnerstvím. Rozdíl v tom, že muž a žena spolu (zpravidla) mohou zplodit děti, kdežto u stejnopohlavních párů to biologicky možné není.

  Tak to jsou mé názory a teď čekám, že se do mne pustí zapšklí homofobové a živočichové, jejichž životní obzor nepřesahuje plné koryto, suchý pelech a kopulaci.
  • odkud vás vyhrabali?
   jestlu může vaše "stádo" rozhodovat o poslancích, senátorech a tím i o vládě, mlže rozhodovat o všem. v tomto případě je to všek mimo mísu ne proto, že by se o tom rozhodnout nedalo, ale že do toho veřejnosti nic není, kdo s kým chce žít.
   pokud se týká adopce, samozřejmě u starších dětí ty do toho mluvit mohou a je to v pořádku.
   jestli by měli děti čekat na chování otce a matka jak si ho vy představujete, asi byla z moci úřední zrušena,
   jak můžete dát rovnítko mezi cuchtu /a co to je,/ a opilce a násïlníka? snad k němu je opakem žena narkomanka a alkoholička - ne?
   sexuální výchova ve školách je nanejvýš žádnoucí, nejméně i proto, že je zjištěno, že poučené děti nastupují k sex. životu později nežli nepoučené a jen mimořádně u nich nastupují nechtěná těhotenství. Vzhledem k vztahu mezi rodiči a dětmi, podrobnější, techničtější vhled do sexuálního života přinese odborník ve škole než rodič nebo kamarád.
   Při tomto poučení naštěstí nemá pruderie místo, ta je zhoubná. a asi jste nikdy neměl zvířátko, když si myslíte, že jejich sex je bez lásky.
   s adopcí stejnopohlavními i různopohlavními páry souhlasím,i když představím.li si, že mé dítě by se dostzalo do situacve, kd by mělo být adoptováno, hlasuju za opakované prověřování žadatelů z hlediska jejich osobnosti, nikoliv pohlaví a to ne jen OSPoD, který je představován osobami bez hlubšího vzdělání.
   • Soudruhu, doporučuji přečíst si můj příspěvek ještě jednou a pomalu a popřípadě požádat někoho chytřejšího o vysvětlení. Ty zmatené reakci svědčí o nepochopení obsahu toho, co jsem psal a proto na to nelze reagovat. Nic ve zlém. *4*
    • jako anonyme - s kým jsi ty, panebože, soudruh? *8* *8* *8* *8* *8* ty se vyjkadřuješ skzutečně ke všemu, ale zatím z tebe nevypadlo nic, co by obsahovalo hlavu a patu, snad příště
  • Říkáš toho hodně a je v tom hodně moudrého. V našich kulturních "končinách" se za manželství přijímá právní svazek muže a ženy, tedy osob rozdílného pohlaví. Tak zní zákon o rodině. Z tohoto právního svazku se jeho biologickou realizací rodí děti. Dítě se dnes může na svět dostat i asistovanou reprodukcí, bez přímé účasti muže. V tom jsou ženy relativně zvýhodněné. Nechť se tu vyjádří biolog a lékař, zda je technicky realizovatelné, aby muž "pod kůží na břiše" či jinde donosil in vitro vzniklý zárodek.
   Naše právní postuláty hovoří jasně - vše ve prospěch dítěte. Tedy nejsem proti, aby dítě zdárně vyrůstalo v prostředí dvou mužů nebo dvou žen, když to bude dítěti ku prospěchu. Jen si na to společnost musí zvyknout.
   Vztah dvou mužů nebo dvou žen, který z právního hlediska není manželství, je vztah jako každý jiný, kde jsou partneři nebo partnerky spojeny ve vzájemné hluboké úctě, osobnostním respektu, toleranci a citu.
   Takže - pokud je jakýkoliv vztah svým obsahem dobrý pro dítě, je to vztah dobrý, ať má jakoukoliv formu.
   Obsah z filosofického hlediska je zde důležitější než forma.
   • Souhlasím. U nás je právní svazek muže a ženy označován jako manželství, kdežto právní svazek dvou mužů nebo dvou žen se označuje jako registrované partnerství. Je to věc konvence a je otázkou, jestli je tak důležité to rozlišovat. Z hlediska práv a povinností rozhodně ne. Když budu mít ve svém domě nájemníka nebo v bytě podnájemníka, je jedno, jestli je to muž nebo žena. Právní vztah mezi mnou a jím (jí) je v obou případech stejný.

    Když je manželství muže a ženy bezdětné, čím se z hlediskak práva liší od registrovaného partnerství? Snad jen tím, že potenciálěn mohou mít dítě (vlastní nebo adoptivní).

    Dvě osoby (muž a žena, dva muži nebo dvě ženy) mohou bydlet v jednom bytě, společně hospodařit a žít a ten jejich vztah nemusí být nijak právně zajištěn. Pokud ovšem uzavřou manželství (popř. registrované partnerství), je to výhodné z hlediska majetkového, práva navzájem se zastupovat u úřadů, popř. dědit apod. Tyto otázky potom není třeba řešit zvlášť smlouvou, protože jsou dány zákonem.

    Samozřejmě je důležitější obsah než forma.
  • Neuplrám nikomu právo klikat "nelíbí". Ale spíš bych uvítal sdělení, v čem se mýlím, v čem se mnou dotyčný nesouhlasí a proč. V tom bych viděl smysl diskuse.
 • tak potrhlé referendum ukazuje, jak je špatné, pokud má církev vliv ve veřejných záležitostech.Myslím, že žít v jednopohlavní rodině není a ani nebude povinné, takže co je komu do toho? když lidé spolu žijí a tvoří fakticky rodinu, proč se mají nazývat jinak a mít jiná práva? a než děti do rukou placených pěstounů či násilnických rodičů, je lépe, kdž se o ně starají milující jednopohlavní rodičen, nakonec homosexuálové maji i své biologické děti, to jim je hodlají potrhlí fráterníci brát?
  Mne by zajímalo, zda vyšichni ti příznivci tzv. "tradiční" rodiny řádně plaí výživné.
  • Stabilní rodina je základ pro budoucí vývoj dítěte a ovlivňuje budoucnost člověka po celý život.
   Vidím to dnes a denně ve věznici. V 90% začaly problémy v rodině. Nikdo nic lepšího nevymyslel a ani nevytvoří než rodinu kde je odpovědný otec, milující matka a několik skromných a vděčných dětí.
   • a to vše končí nápisem the end a jedná se o romantický film...
  • Než jsem stačil napsat svůj obsáhlý príspěvek, tak je zde názorů více. *4*

   Jinak souhlasím, že pro dítě je prospěšnější žít v kultivovaném prostedí s milujícím otcem a strýčkem (matkou a tetou), než u násilnických a nepořádných biologických zploditelů nebo v děcáku.
  • Protože normální je když má dítě matku a otce. Jiná varianta je od přírody jaksi
   nepřirozená. Navíc co asi čeká děti ve škole až zjistí spolužáci že mají dva tatínky?
   Posměch a urážky.
   • Je třeba vést děti výchovou k tomu, že někdo žije s tatínkem a maminkou, kdežto někdo s tatínkem a strýčkem nebo s maminkou a tetou. A že to není důležité, tak jako není důležité co má dotyčný na sobě nebo jaký má mobil.
 • Dobrá rodina je ta, kde jsou všichni komunisti a udavači! Ostatní nemají nárok ani na přídavky!
  • Dobrý vtip, ale najdou se jistě tací, kdo to budou brát smrtelně vážně. *1*
 • To víš že jo sufražetko.Dobýváš se do dveří,které jsou otevřené *1*
  • Kdyby se to obrátilo a otěhotnění i rození dětí by připadlo vám chlapům tak by
   se řada z vás do milování moc nehrnula. Je známo že mnoho drsných chlapáků
   se na porodním sále složilo strachem a to jen při pohledu na porod. *15* *15*
 • Tradiční rodinu má tvořit muž žena a dítě.

  Muži se však musí naučit že my ženy máme také svá práva. Jsem hrdá na každou
  dívku která se prosadila v tradičně mužském povolání. Muži těžkou zkousávají fakt
  že jsou dnes často ti méně úspěšní a méně bohatí.

  Jsem emancipovaná dívka a nenechám se zavřít ke sporáku žehliččce a pračce.
  Muž udělá za minutu svou práci ale žena pak 9 měsíců nosí její plody a 18 let se o ni stará.
  Muž se po práci natáhne k televizi zatímco ženu čeká druhá v domácnosti.
  • Hmm, ženy mají "také" svá práva? Samozřejmě, každý člověk má svá práva, ať je to žena nebo muž. A proč by ženy nemohly vykonávat některá "mužská" povolání? Jsou úspěšné lékařky, právničky, vědkyně i řidičky autobusu. Ale asi by nebylo vhodné vyházet polovinu horníků a kopáčů a místo nich přijmout horničky a kopačky. Nebo vyházet polovinu zdravotních sester a místo nich přijmout zdravotní bratry. *2*

   A co vojačky, jsou to vůbec ženy? Pokud tedy nevykonávají zdravotní službu.

   To ovšem nic nemění na skutečnosti, že muži a ženy se fysiologicky a psychicky liší tak, aby byli kompatibilní.

   Žena v sobě nosí plod dalšího jedince, který se od ní po 9 měsících oddělí fysicky a pak se postupně odděluje i psychicky. K té péči o potomstvo je žena vybavena lépe než muž, zatímco muž jakožto lovec a ochránce rodu je zase lépe vybaven pro tyto činnosti. Tu dělbu práce, kterou zařídila moudrá Příroda je třeba respektovat. A tak pokud se žena stará o potomky, je povinností muže ulehčit ji tu práci a zbavit ji činností, které může vykonávat sám. Např. po dobu těch prvních 9 měsíců nebo později, než se ti potomci osamostatní. měl by se muž postarat o rodinu tak, aby žena nemusela chodit do zaměstnání. Samozřejmě to neznamená, že by přitom nemohla žít společensky, vzdělávat se atd.

   A domácí práce? Prádlo vypere a vysuší pračka a sušička. Muž by se měl postarat, aby tato zařízení byla doma k dispozici a fungovala a jejich obsluhu může v případě potřeby vykonat i sám. Ve sporáku se nemusí topit, vybírat popel a nosit uhlí, protože je elektrický nebo plynový a o jeho dobrou funkci se opět musí postarat muž. A ostatní kuchyňské strojky usnadňující práci by také měl muž (po dohodě se ženou) do domácnosti pořídit. A nějaký ten šlehač, mlýnek na kávu, vysavač může muž také obsluhovat sám. Chce to jen dohodu a spolupráci. Např. zatímco žena připravuje večeři nebo žehlí (a přitom sleduje TV), muž provádí údržbu bytu nebo se stará o zahradu.
   • jak vás takové blbosti napadají? vojačky nejsou ženy? to, že by se muži a ženy opravdu biologicky tak významnmě lišili, zejména co se pschýchy týká je nejene nezjištěno, ale v současnosti považování za nesmysl, slyšel jste někdy slovo "gender"? Povolájí, kzerá jste označil za typicky mužská, zejmopna právník a lékař jsou dle mne typicky ženská, neboť vyžadují vcítění a zdravý rozum

    to jste těm mužům toho moc nenadal, myslím, že žena je nezastupitelná jen ve fázi donošení a porození, pak ji mlže muž plně zastoupit, bude-li si to přát a muže pečovat o potomy, až se budou hory zelenat. to záleží na tom kterém páru.
    Jakou denní úpdržbu bytu muž provádí? třeba v koupelně každý druhý týden kope studnu a každý první majuje i s úklidem: nechme lidi, ať si své domácí práce i svůj privátní život zařídí tak, jak jim samým to bude vyhovovoat.
    • Do jamy s Vámi, Pusko! (To jako pracovat v dolech a na předku, tahat hajcmany)! Chtěl bych Vás vidět!
    • Vojačky mohou v armádě konat zdravotní službu, výkaznictví, evidenci atd., ale nikoli vydávat rozkazy k zabíjení nebo samy zabíjet, byť jde o nepřítele. To je v rozporu s posláním ženy jako dárkyně života. To by potom nebyla žena, ale zrůda.

     Ženy a muži se psychologicky liší. Stačí si prostudovat učebnici psychologie a fysiologie. Muž uvažuje spíš chladně logicky, hledá vztahy mezi jevy, JAK to FUNGUJE. Naproti tomu žena je víc citová, vnímá spíš JAKÉ TO JE, jak to na ni působí. Podle statistik žena potřebuje sto slov k vyjádření toho, na co muži stačí asi šedesát slov. Žena je víc „upovídaná“, ale ono to má svůj účel: Po fysickém oddělení při porodu se dítě postupně emancipuje od matky i psychologicky. Matka ho také učí mluvit a používat řeč. A k tomu je třeba slova a věty opakovat zdánlivě zbytečně, víc než je nutné při konversaci s dospělým člověkem. Ta Příroda to opravdu zařídila účelně a velmi moudře.

     Slovo gender mne irituje, protože páchne feminismem. To budeme horníky a kopáče z poloviny nahrazovat horničkami a kopačkami? A polovinu zdravotních sester propustíme a zavedeme místo nich zdravotní bratry? Aby to bylo „gendrově vyrovnané“.
     U právníků je třeba spíš logika, hodnocení faktů a vyvozování důsledků. Naopak se ukazuje, že soudkyně často soudí emocionálně, podle toho „jak to na ně působí“, což je ke škodě věci zvláště v případě rozvodů a péče o děti.
     Opakuji znovu, muži a ženy se liší v psychice a sice tak, že jsou navzájem KOMPATIBILNÍ. Moudrá Příroda to tak zařídila, že zde existuje dělba práce.
     O potomky má pečovat žena, k tomu ji Příroda uzpůsobila např. vyšší emocionalitou, „upovídaností“ atd. Pokud jde muž na „mateřskou dovolenou“, je to ke škodě dítěte. To není otázka přání, ale Přírodou zařízené dělby práce.
     A jakou údržbu muž provádí? Když vlastní domek, tak opravy, nátěry oken, žlabů atd., doma se stará o správnou funkci strojů, strojků a technických prostředků. A samozřejmě může třeba i luxovat. Samozřejmě je věcí každého jak si to doma zařídí. Ale Přírodou jsou vytvořeny psychologické a fysiologické rozdíly mezi mužem a ženou, kde žena v prvé řadě pečuje o potomky a řídí domácnost (to neznamená, že vykonává všechny domácí práce!), zatímco muž musí rodinu zajistit tak, aby žena mohla plnit tyto funkce jež jí podle dělby práce určené Přírodou náležejí a pro které má předpoklady. Pokud se tyto skutečnosti nerespektují, je to ke škodě věci, především ke škodě dětí.
  • Nevím co jste s tímto příspěvkem chtěla říct. Rodina byla dlouho chápána jako základ státu, kde muž je tzv. hlavou rodiny a žena je nositelkou všech funkcí spojených s vedením domácnosti či roděním dětí. Toto chápání postupně ztrácelo význam. Pojem rodina se z hlediska funkcí přebudoval na pojem společensko-ekonomická jednotka s výraznou ekonomickou funkci, zasluhující určitou delospolečenskou ochranu. jejchž složení tvoří i také děti.. Ve větší míře postupně život přináší soužití jedinců, a to bez ohledu zda se jedná o ženy či muže.. V tomto směru nelze nikomu nic nařídit či nadiktovat. Manželství z právního hlediska je jenom vymezení určitých pravidel soužití a jejich ekonomického postavení /majetek, podíl na nákladech domácnosti atd/. Je to stejné jako institut trvalého pobyu /evidenční charakter
   Na Slovensku sice vliv církve je sice značný,ale také postupně ochabuje. Není to tím, že Bůh je jiný, ale významě se změnili společensko eonomické podmínky života, kde prvořadým úkolem je zabezpečit dostatek zdrojů pro přežití. Církev stále považuje své mytologické učení nad realitou života a lidi tomu přestávají rozumět, protože se musí starat o jiné věci něž o její mytologické pro některé lidi, utopie.
   Co referendum na Slpvensku /kdyby bylo platné/ přinese je diskutabilní. Rodina by byla unaná jako soužití dvou pohlaví /muže a ženy/ se všemi právními důsledky. A co ti ostatní kterých soužití tohoto typu s dětmi nebude státem uznáno. Zůstanou stranou systému v zákonných nárocích ne bokam budou patřit.
   Zřejme iniciátoři petice zapoměli, že žijeme v 21. století a ne ve středověku. Příkladem a vzorem pro soužití dneška nejsou rodiny, ale různá individua z oblasti kultury, umění, modelingu či bohatých starců na které se přisávají chudé děvy /Jandová, Janečková, Menzelová a plejáda. dalších/.
   • no, to si muiži jen myslí, že gbyli kdy považováni za hlavu rodiny, snad jen tak, naoko...
  • .. vec se ma trochu jinak. tradicni rodina je v prvni rade zalozena na duchovnich hodnotach a ne na vnejsich pohlavnich znacich. referendum je pokrytecke, protoze se tvari, ze jde o rodinu, pricemz ve skutecnosti jde jen o telo..

Pokud chcete přidávat komentáře, musíte se:

Registrovat nebo Přihlásit